Regulamin

REGULAMIN WILLI

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
3.Odbiór kluczy i opłata za pobyt dokonywane są w naszej Restauracji ,,Gospoda Wedle Bucków”, gdzie również wydawane są posiłki dla naszych Gości.
4. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
5.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
6. Przez cały czas pobytu w Willi dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
7.W Willi obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
8. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
9. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
• obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.
10.Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy materialnych.
11. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
12.Gość powinien zawiadomić pracownika Willi lub Gospody o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju lub na terenie Willi niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13.Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu      powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa.
14.Jeśli Gość pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zakłóca spokój innych Gości lub funkcjonowanie Willi, może zostać z niej usunięty.
15.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy
16. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa obiektu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód.
17. W przypadku odwołania rezerwacji zaliczka w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości.
18. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany, a zaliczka nie zostaje zwrócona.
19..Zwierzęta są akceptowane, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 10zł za dobę.
20. Zabrania się palenia tytoniu na terenie całej Willi.
21.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
22. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą wysłane na adres wskazany przez Gości. W przypadku nie otrzymania takiej informacji przedmioty będą przechowywane przez 2 miesiące.

 

Z całego serca zapraszamy w nasze progi.
Kto raz tu przybędzie, wiele razy będzie powracał.
Nie wierzycie? …wystarczy nas odwiedzić.


Wyślij do nas zapytanie